Jenergy

Brief aan de gemeente Oegstgeest om te vragen de onbewuste fout in de bestemmingsplan te herstellen en het gebruiksverbod van de nieuw gebouwde ruimte van de sportschool Jenergy z.s.m. te annuleren.

To:
secretariaat@oegstgeest.nl
van.blitterswijk@gemeenteraadoegstgeest.nl
bouw@gemeenteraadoegstgeest.nl
urger@gemeenteraadoegstgeest.nl
bus@gemeenteraadoegstgeest.nl
creemers@gemeenteraadoegstgeest.nl
van.dillen@gemeenteraadoegstgeest.nl
van.dissel@gemeenteraadoegstgeest.nl
van.driel@gemeenteraadoegstgeest.nl
van.der.hoeven@gemeenteraadoegstgeest.nl
janssen@gemeenteraadoegstgeest.nl
mandema@gemeenteraadoegstgeest.nl
oosterhuis@gemeenteraadoegstgeest.nl
van.den.ouweelen@gemeenteraadoegstgeest.nl
rolloos@gemeenteraadoegstgeest.nl
rosdorff@gemeenteraadoegstgeest.nl
spaargaren@gemeenteraadoegstgeest.nl
vellema@gemeenteraadoegstgeest.nl
vos@gemeenteraadoegstgeest.nl
welling@gemeenteraadoegstgeest.nl
griffie@oegstgeest.nl


Geachte heer/mevrouw,

Deze email stuur ik u om te vragen het gebruiksverbod van de nieuw gebouwde ruimte van de sportschool Jenergy te annuleren en de onbewuste fout in de bestemmingsplan te herstellen

In de periode dat de sportschool gesloten was ivm de coronamaatregelen is de sportschool, op basis van de nieuwe vergunning, verhuisd van 3 ruimtes naar 1 ruimte. In de vergunning is aangegeven dat slecht een gedeelte van de volledige ruimte gebruikt mag worden voor de sportschool.

Op dit moment zijn er twee verzoeken liggen voor extra m2, waarbij het nog maar de vraag is of dit toegestaan kan worden.
Dit terwijl er voor de wijziging van de bestemmingsplan in 2017 helemaal geen beperkingen golden met betrekking tot m2. De ongemotiveerde bestemmingswijziging heeft dus geleid tot een onwerkbare situatie.

Gelet op de ernstige gevolgen voor de bedrijfsvoering en de schade die sportschool ten gevolge van de planologische wijziging lijd, verzoek ik u hierbij om met enige spoed de ongemotiveerde en onbedoelde wijziging van ‘maatschappelijke doeleinden’ in ‘maatschappelijke voorzieningen’ ongedaan te maken door:

I. het wijzigen van het bestemmingsplan en ter plaatse van Clusiushof sportvoorzieningen toe te staan; en/of
II. het college op te dragen medewerking te geven aan alle uitbreidingsplannen van Jenergy die tot 2017 ook toegestaan zouden zijn geweest.

Ik hoop dat de sportschool zo snel mogelijk de ruimte volledig mag gebruiken.

Alvast bedankt voor uw snelle reactie.

Met vriendelijke groet,