Jenergy

Tijdlijn problemen met Gemeente


Maart 2014: Sportclub Jenergy is geopend op Clusiushof 8 op basis van een bericht van de gemeente (24-05-2013) waarin duidelijk staat dat een fitnessclub past in het bestemmingsplan Poelgeest. Email 24 mei 2013

Juni 2017: Nog 2 kleinere ruimtes aan de overkant bij Jenergy toegevoegd Clusiushof 9 en Clusiushof 9-a op basis van een email van de gemeente "dat sportactiviteiten zowel in het huidige als in het toekomstige bestemmingsplan zouden passen" Email feb 2017

2019 Aan Jenergy werd aangeboden door Meerwonen om de ruimtes te kopen: Clusiushof 8 waar de sportschool is gevestigd en de naast gelegen Clusiushof 4 waar nog een slecht lopende supermarkt zat met een huurcontract voor onbepaalde tijd.
Jenergy heeft uiteindelijk de panden gekocht NA de interne vergadering tussen 2 wethouders (de heer Nieuwenhuis & de heer Huizing) en de toenmalige directeur van woningbouwvereniging van MeerWonen Peter Hoogvliet, waarbij ze alle 3 akkoord hebben gegeven om voor mij (als sportschoolhouder) deze ruimte aan te kopen. Jenergy koopt de ruimte vanwege de mogelijkheden om ooit haar faciliteiten te verbeteren, omdat daar veel behoefte is.

December 2019: Support & co, eigenaar van de supermarkt, zegt de huur op. Sinds juli 2020 staat de ruimte leeg.
link

2019: Wethouder aankondigt op een van de raadsledenvergaderingen aan dat de supermarktruimte niet als sportschool gebruikt mag worden. Daarop is veel onrust in de wijk Poelgeest ontstaan. Onder andere de posters op de ramen van Clusiushof 4, uitlatingen op Social media etc..
Zie hieronder voorbeelden.
poster op Clusiushof 4
poster op Clusiushof 4
commentaar op Jenergy Youtube channel

Februari 2020: Sinds bekendmaking dat de huur wordt opgezegd per juli 2020,, vraagt Jenergy aan de gemeente om de ruimte Clusiushof 4 voor sportactiviteiten te gebruiken. Er volgt veel correspondentie met maar een antwoord de ruimte mag niet gebruikt worden voor sportactiviteiten omdat het bestemmingsplan was veranderd in 2017 en sport niet meer in het bestemmingsplan staat voor Clusiushof.

Nergens in documenten van de gemeente staat vermeld dat er is gesproken over het weghalen van de sport uit het bestemmingsplan. Het is nooit gepubliceerd, aangekondigd in de Oegstgeester Courant. Ik ben er ook nooit over geïnformeerd. Ook de betrokkenen bij het nieuwe bestemmingsplan zeggen dat het nooit de bedoeling is geweest om het bestemmingsplan aan te passen voor de locaties waar Jenergy is gevestigd (in 2017; bij het schrijven van het nieuwe bestemmingsplan van Poelgeest)

Gemeente (verantwoordelijke wethouder) forceert Jenergy om een officiële aanvraag in te dienen voor een omgevingsvergunning in plaats van de fout in het bestemmingsplan te herstellen. Dit is volgens de gemeente de enige manier om de ruimte te mogen gebruiken.

Uiteindelijk duurt het maanden en maanden met véél financiële gevolgen. De eerder gehuurde/gekochte ruimtes aan de overkant kunnen niet verhuurd/verkocht worden omdat er geen zekerheid is dat de wethouder ooit toestemming geeft voor het gebruik van de nieuwe ruimte. Daarbij zijn er veel tekeningen aangeleverd, op verzoek van de gemeente, en moest Jenergy een advocaat in nemen om alle procedures na te kijken. Dit allemaal tijdens de Coronatijd waarbij sportschool 9 maanden dicht is geweest met een enorm omzetverlies en met nog steeds vrijwel alle vast lasten (ook voor de ruimtes die mogen niet gebruikt worden)

Na veel correspondentie kwamen er behoorlijk vergaande eisen van wethouder Nieuwenhuis; Jenergy mocht er geen enkele vierkante meter op vooruit gaan ("het streven is om de sportschool even groot of kleiner te maken dan wat het nu is" vertelde hij zonder uitleg) waardoor Jenergy niet alleen de ruimtes aan de overkant zou moeten afstoten, maar ook een gedeelte van de nieuwe ruimte moet afzetten/ongebruikt laten EN een afscheiding muur bouwen.
Jenergy heeft veel punten moeten accepteren waarmee ze het niet eens was, om ervoor te zorgen dat ze niet NOG langer geen gebruik kon maken van deze ruimte, welke ook maandelijks veel kosten met zich meebrengt. Had ze dit niet gedaan, dan had ze deze ruimte nu zeker niet kunnen gebruiken.

8 december 2020 omdat er steeds geen antwoorden van de gemeente kwamen, heeft Jenergy een
verzoek gedaan voor persoonlijk afspraak met de burgemeester en de wethouder. Burgemeester weigert het verzoek.

14 december 2020: Na veel pogingen komt er eindelijk een gesprek met de wethouder. Tevens de burgemeester gevraagd om hier bij te zijn, helaas weer negatief antwoord. Om te helpen en ondersteunen komt Maxime Verhagen, klant van Jenergy, mee naar het gesprek. Maxime vertelt aan de heer Nieuwenhuis over de al veel te heftige financiële tijden voor de sportschool ivm Corona en vanwege het feit dat er geen antwoord komt van de gemeente. Maxime vraagt om het proces te versnellen en "positieve akkoord" te geven". Het antwoord van de wethouder (twee keer herhaald) "We kunnen de procedure ook nog langer maken"

27 januari 2021: Petitie gestart door de wijkbewoners. Unity NU Alleen door deze petitie en de aandacht van de media heeft de wethouder direct na het artikel in het Leids Dagblad eindelijk positief akkoord gestuft ( na 9 manden wachten) Dit was nodig om een officiële aanvraag in te dienen.

1 februari 2021:Leidsh Dagblad

1 februari 2021: Eindelijk ( na 9 manden wachten) 'Principe akkoord' ontvangen van de gemeente

2 februari 2021: officiële aanvraag ingediend

11 februari 2021 De verantwoordelijke wethouder geeft aan dat als Jenergy wil dat de
aanvraag goed verloopt, zij het afgesproken live interview met Unity.nu, dat op 12 februari 2021 zou plaatsvinden, moet afzeggen.. Nadat het interview is de afgezegd, is er een telefoongesprek geweest waarin is bevestigd dat alle documenten in orde zijn.

19 april 2021: Eindelijk de vergunning om de nieuwe ruimte te gebruiken gekregen (met als eis dat op de dag dat sportschool open gaat, mag helemaal NIKS meer doen met de ruimtes aan de overkant)
Met de vierkante meters die Jenergy gegeven werden konden wij op geen enkele manier ervoor zorgen dat mensen genoeg ruimte van elkaar zouden kunnen houden i.v.m. Corona & veiligheid. De enige oplossing om de nodige ruimte te kunnen creëren, was om er een extra tussenvloer bij te laten bouwen Het betreft hier een op zichzelf staande constructie waarvoor Jenergy eerder al toestemming heeft aangevraagd. Zie de mail 19.12.2013 en mail 20.1.2014 waarin staat dat voor deze soort constructie (dezelfde soort vloer wat we al 8 jaar hebben) is géén vergunning nodig. Deze tussenvloer is natuurlijk een gigantische investering en dat gaat zeker meer dan 15 jaar duren om het terug te verdienen, maar dit is noodzakelijk om alles in de beperkt toegestane vierkante meters te passen.

Vooralsnog hebben wij geen goede uitleg/reden gekregen waarom wij deze (onze EIGEN) vierkante meters niet zouden mogen gebruiken voor de sportschool. Deze "extra" vierkante meters zijn op dit moment erg hard nodig om mensen veilig te kunnen laten sporten.

3 mei 2021: Begint de verbouwing. Sinds de verbouwing krijgen wij VIER keer bezoek van de bouwcontrole van de gemeente, waarvan 2 keer onaangekondigd.

28 mei 2021:Alle door de gemeente gevraagde stukken (tekeningen en documenten van de tussenvloer, de brandveiligheid plan etc..) ingediend.

11 juni 2021: Leidsh Dagblad

11 juni 2021: vrijdagavond (gelijk na de artikel in Leidsh dagblad) emai dat de gemeente komt op maandag 14 juni samen met de brandweerinspecteur een brandveiligheid controle uitvoeren.

14 juni 2021: Brandweer inspectie/controle van de gemeente. ALLES goed gekeurd, incl de tussenvloer.

15 juni 2021: Gemeente vraagt naar de geluidsrapport (omdat we willen boven yoga en klassieke ballet lessen voor kinderen geven, net zelfde als in onze yogaruimte aan de overkant wat we nu niet meer mogen gebruiken)

16 juni 2021: Brief naar de raadsleden 16.6.2021

1 juli 2021: Geluidsrapport en alle (aanvullende) gegevens tussenvloer inngeleverd.

2 juli 2021: Gemeente vraagt parkeeronderzoek.

2 juli 2021: Ik heb klacht ingediend bij de gemeente Oegstgeest

5 juli 2021: Gemeente vraagt nog 6 (nieuwe) o.a. heel specifieke stukken (bv "Stabiliteitsberekening en schijfwerkingsberekening nieuwe tussenvloerconstructie incl. aansluitdetails vloerbeschot aan vloer-/randliggers;")

8 juli 2021: Een poging van Iris om een afspraak met burgemeester te maken om haar petitie te overhandigen.
Antwoord: dat kan pas na de vakantie (vakantie begint 19 juli)

13 juli 2021: Parkeeronderzoek ingelevert met de volgende vragen (cc naar de raadsleden):
1. Waarom blijft het gebruiksverbod van kracht?
2. Wat is de reden van de aanvraag voor het parkeeronderzoek (welke op 2 juli aangevraagd is) En wat heeft dit te maken met de veiligheid van de tussenvloer (volgens wethouder Nieuwenhuis is veiligheid de reden voor het gebruiksverbod, althans dat vertelt hij mensen die vragen waarom het gebruiksverbod nog van kracht is).
3. Wat is de reden van jullie aanvraag van hele specifieke stukken (bv "Stabiliteitsberekening en schijfwerkingsberekening nieuwe tussenvloerconstructie incl. aansluitdetails vloerbeschot aan vloer-/randliggers;") Deze zijn pas op 5 juli opgevraagd; waarom is dit niet gelijk opgevraagd met de andere stukken? Meneer Bastiaan Beers van de JuRo Unirek (het bedrijf dat de tussenvloer heeft geplaatst) vertelde mij dat in de 10 jaar dat hij voor dit bedrijf werkt, dit soort stukken nog nooit zijn opgevraagd.
4. Kunt u mij bevestigen dat nadat ik deze stukken aangeleverd heb er geen andere verzoeken meer komen? (Dit alles kost me behalve veel tijd ook behoorlijk veel geld)

14 juli 2021: Nog een poging van Iris om een afspraak te maken om petitie te overhandigen. Helaas ook niet gelukt.

17 juli 2021: Email van de verantwoordelijk ambtenaar met "uitgebreide" antwoorden op mijn vragen. email 17 juli In kort: "We zullen je zoveel documenten vragen als we willen. We weten niet hoe lang gaat het duren. Wij garanderen niet dat u de toestemming krijgt"

19 juli 2021: Alle documenten, die de gemeente op 5 juli heeft gevraagd, zijn verstuurt

26 juli 2021 Nog meer specifieke gegevens/berekeningen aangevraagd, zoals voor "de stalen liggers welke dienen als raveling naast het trapgat" en "verder enkele informatieve aandachtspunten op de tekeningen, zoals het op enkele posities toepassen van staalsoort S355 etc. "

28 juli 2021 De aanvullende gegevens/berekeningen, aangevraagd op 26 juli, zijn verstuurd.

5 aug 2021 Afspraak met de burgemeester om klacht te bespreken. In een lange gesprek alle punten van de klacht waren uitgebreid besproken.
De aanwezige specialist bevestigde dat de bestemmingsplan was indd per abuis veranderd (deze wijzigingen waren nooit besproken en nooit bekend gemaakt).
Tijdens gesprek is aan mij bekend gemaakt dat de tussenverdieping constructief ook goed gekeurd is.

26 aug 2021 Besluit WOB:
1. Er zijn geen documenten van het besluit tot het niet meer vermelden van de sector Sport bij de wijziging van het bestemmingsplan Poelgeest.
2. De belanghebbenden waren nooit op de hoogte gesteld van deze wijziging.


8 sept 2021 Demonstratie bij de Gemeente Oegstgeest
Tijdens demonstratie maakt wethouder Nieuwenhuis duidelijk voor iedereen hoe "belangrijk" voor hem de gezondheid van de Oegstgeestenaren is. Gebruiksverbod blijft staan (ook alle documenten al lang geleden goedgekeurd). De oude Yoga ruimte mag niet gebruikt worden (zonder uitleg). Wethouder laat weten dat hij is zeker niet van plan om de fout in de bestemmingsplan te herstellen.

In de Sleutelstad

9 sept 2021 Eindelijk email van de gemeente met positief advies:
Tijdens het legalisatie onderzoek hebben wij getoetst op de volgende onderdelen:
-Afwijken bestemmingsplan
-Constructieve veiligheid
-Brandveiligheid
-Geluid
-Parkeren
Ten behoeve van het legalisatie onderzoek kunnen wij ambtelijk een positief advies afgeven.

9 sept 2021 Op de vergadering Burger in de Gemeente mag ik 5 min inspreken. Ik verzoek de raadsleden om de fout in de bestemmingsplan te herstellen. Vervolgens stuur ik een brief naar de raadsleden met de uitslagen WOB onderzoek :
"Gelet op de ernstige gevolgen voor mijn bedrijfsvoering, verzoek ik u hierbij om met enige spoed deze wijziging ongedaan te maken en het wordt "sport" terug te zetten in de bestemmingsplan.
Dat heeft te maken niet alleen met de nieuwgebouwd tussenverdieping, maar ook met een ruimte voor boksen op de begane grond, die nu ook niet gebruikt mag worden omdat in de huidige bestemmingsplan "sport" is uitgehaald"

20 sept 2021 Omdat het "foutje" in de bestemmingsplan nog steeds niet is gecorrigeerd, boksen buiten niet meer gaat met dit slechte weer, maar de wethouder Nieuwenhuis onze eigen ruimte niet laat gebruiken, moest ik -noodgedwongen- voor de ruimte op de begane grond voor boksen weer een aparte officiële aanvraag voor nog een vergunning indienen. Onze oude boksles-ruimte mogen we ook niet gebruiken van de wethouder.
Dat is al het derde(!) traject voor al de derde vergunning (met nog meer kosten), dit zou allemaal niet nodig zijn als het woordje "sport" niet "mysteriously" was verdwenen uit het bestemmingsplan.
Op mijn klacht tegen wethouder Nieuwenhuis en zijn manier van omgang met onze sportschool in de afgelopen twee jaar, heb ik nog steeds geen antwoord van de burgemeester ontvangen, met als uitleg dat "de klacht heel complex is".

13 okt 2021 Gebruiksverbod is nog steeds niet afgehaald. Nog steeds geen reactie van de burgemeester op mijn klacht.

14 okt 2021 inspraak van onze klant en bovenbuurvrouw Marjolein Gunkel op de raadsvergadering Oordeelsvorming Ruimte, kijk op tijd 2.58.30 Text

15 okt 2021 Eindelijk heb ik een reactie van de burgemeester op mijn klacht tegen wethouder Nieuwenhuis gekregen.
Het lijkt er op dat de wethouder deze reactie zelf geschreven heeft. Onrechtvaardig en op veel punten gewoon niet waar. Heel anders dan in ons gesprek; de klacht bespreking op 5 aug.
Zwaar teleurgesteld in onze burgemeester.
Het lijkt er op dat het bestuur in Oegstgeest te veel van elkaar afhankelijk zijn.
Het staat er wel een belangrijk zin in:" Wij hebben geprobeerd te achterhalen hoe destijds, in 2017, de besluitvorming omtrent de wijziging in het bestemmingsplan tot stand is gekomen, maar we hebben daar niets over kunnen vinden."

27 okt 2021 De vergunning voor de extra-verdieping is binnen, de vragen van de fractie Hart voor Oegstgeest hebben blijkbaar goed geholpen! Nu nog besluiten tot herstel van de fout in het bestemmingsplan...(Onze ruimte voor boksen op de begane grond mogen we officieel nog steeds niet gebruiken)

28 okt 2021 We zijn met een groep van Jenergy leden naar de raadsleden vergadering.
De gemeente heeft toegegeven dat er fout in het bestemmingsplan is maar dat ze wijziging niet nodig vinden omdat de vergunning inmiddels is verleend.
Wethouder Nieuwenhuis vindt dat hij geen vergunning zal verlenen voor de uitbreiding (onze ruimte voor boksen), daarmee dupeert hij onze klanten in de sportactiviteiten en mij als een ondernemer.
D66 nog steeds denkt dat ik hebt toegezegd niet uit te breiden,wat natuurlijk onzin is. Dat heb ik nooit gezegd. Wethouder Nieuwenhuis laat de raadsleden geloven dat ik een overeenkomst had met de "omwonende". Is niet waar. Ik heb nooit met de "omwonenden" gesproken en had nooit "overeenkomst" met ze.

11 november 2021 Vergadering Gezamenlijke oordeelsvorming Burger en Ruimte Inspraak van Marjolein Gunkel 11 november staat 23.04 (tekst) . Mijn inspraak op 19.38 (tekst)

16 december 2021 Negatief antwoord op aanvraag van 20 september voor de ruimte op de begane grond voor boksen. Omdat het "foutje" in de bestemmingsplan nog steeds niet is gecorrigeerd, mogen we deze deel van onze eigen ruimte op de begane grond niet gebruiken. Besluit weigering omgevingsvergunning In de krant: Leidsh Dagblad 17.12.2021 Oegstgeester courant

11 januari 2022 Min advocaat namens Jenergy BV een bezwaarschrift ingediend. Bezwaarschrift tegen weigering

13 januari 2022 Vergadering Oordeelsvorming Burger kijk vanaf 2.34.40 Jaap van den Broek (raadslid voor Hart voor Oegstgeest) brengt kwestie Jenergy in ivm gebrek aan vertrouwen in lokale overheid. Hij vindt dat de 'brandende kwestie Jenergy' nu moet worden opgelost omdat hier het vertrouwen in de gemeente ernstig is geschonden. Hij wil een motie indienen en vraagt de raadsleden om hun mening.
Dan volgt een discussie over de inwonersenquete, PRO dringt aan op verder onderzoek, 'we weten niet goed wat er speelt bij de burgers', D'66 heeft sympathie voor Jenergy, maar wil het bestemmingsplan niet wijzigen. VVD heeft 'het volste vertrouwen in het college ', CDA houdt zich zorgvuldig op de vlakte. De enige die zich expliciet uitspreekt voor Jenergy is Christian Jelsa van BVNL, een nieuw raadslid met een frisse blik; 'heb het verhaal van Jenergy op haar site gelezen en dat is schrijnend'.
Pas nadat Jaap heeft ingebracht dat er minimaal 80 bezwaren zijn binnengekomen komt er een klein beetje ruimte in de discussie en wordt er gezegd dat Jenergy op een apart moment moet worden geagendeerd.
Punt van de discussie is 'de communicatie is niet voldoende'.
Luister dus svp de video af en oordeel zelf of jullie het eens zijn met wat jullie gekozen raadsleden zeggen. En als jullie ze beter willen voorlichten; stuur jullie bezwaarschrift naar hen persoonlijk en leg uit hoe jullie het zien!
Bedankt alvast!

19 januari 2022 100 maal bezwaar tegen weigering uitbreiding sportschool Oegstgeester courant 19.1.2022

21 januari 2022 Onze burgemeester Emile Jaensch heeft een verrassingsbezoek gebracht aan onze sportschool.
Het was heel fijn om, samen met een aantal senioren, te kunnen laten zien welke ruimte getroffen wordt door de weigering en welke ruimtes aan de overkant, de oude yoga en kickboks ruimtes al lang leeg staan en beschikbaar zijn voor andere ondernemers
Maar de burgemeester kwam ook met heel goed nieuws; de omissie in het bestemmingsplan zoals hij dat formuleerde, wordt hersteld, dus SPORT komt terug in het bestemmingsplan!
Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk.
Tijdens dit bezoek bleek ons dat de burgemeester niet op de hoogte was dat onze twee oude ruimtes voor Boksen en Yoga aan de overkant staan al heel lang leeg en dat we deze ruimtes niet meer mogen gebruiken van de wethouder Nieuwenhuis. Hij vroeg: 'Waarom gaan jullie niet aan de overkant boksen?'

22 januari 2022 Op de Facebook en in privéberichten laat de burgemeester weten niet blij te zijn dat ik zijn woord heb gedeeld: "SPORT keert terug in het bestemmingsplan". Dat was volgens de burgemeester "niet de bedoeling"
Reactie van Marjolein Gunkel op de Facebook:
"Beste Emile, ik en nog 2 anderen waren bij uw bezoek aan Jenergy. Ongeveer 5 minuten in het gesprek zegt u tot onze blijde verrassing ‘ jullie weten toch dat de omissie in het bestemmingsplan wordt gewijzigd, de vraag is nu nog wanneer, of het meegenomen wordt bij de eerstvolgende herziening of eerder’. Wij wisten dat niet en hebben toen geconstateerd dat u nader zou onderzoeken hoe de communicatie naar ons hierover is verlopen. Dus geen nader onderzoek of de omissie wordt hersteld!
We hebben daar zeker 6,7 keer nog een bevestiging van gevraagd, u ‘ja het wordt gewijzigd, waarom hebben jullie zo’n haast om nu te wijzigen’ en heeft u ons verteld dat het de bedoeling is om dit in februari in de raad te agenderen. De raad zal dan worden gevraagd of men op korte termijn een bestemmingsplan wijziging wil of dat het later wordt meegenomen. ‘Nu of later is dat de vraag’, u ‘ja dat klopt’.
Hier kan toch geen misverstand over bestaan,u bent al heel lang bezig met dit dossier.
Het is jammer dat u een andere kijk heeft op uw bezoek en voor de goede orde, er is met geen woord gesproken over vertrouwelijkheid in welke vorm dan ook. En dat wij en een heleboel leden van Jenergy enorm blij zijn met het goede nieuws dat eindelijk een onrecht wordt hersteld ziet u aan de reacties."
Oegstgeester courant 26.1.2022
Leidsh Dagblad 27.1.2022

2 februari 2022 Twee raadsleden (er waren 20 uitgenodigd) van een nieuwe politieke partij BVNL kwamen langs bij Jenergy. Zij begrijpen ook niets van het verdwijnen van Sport uit het bestemmingsplan en hebben een motie ingediend om dit te herstellen. Motie BVNL
Ook Hart voor Oegstgeest dient een dergelijke motie in. Motie Hart voor Oegstgeest

3 februari 2022 De raadsvergadering Kijk vanaf tijd 3.33.
Er zijn de twee moties aan de orde geweest.
Lang verhaal kort, slechts 2 leden stemmen voor de motie BVNL, 17 leden tegen.
Niet omdat ze principieel tegen of voor de motie waren, maar omdat ze “over te weinig informatie beschikken”.
Tijdens de vergadering krijgt wethouder Nieuwenhuis uitgebreid het woord en deze beantwoordt directe vragen van HvO (is er een door beide partijen getekende mediationovereenkomst?) en BVNL (is er nu wel of niet sprake van een fout in het bestemmingsplan?) niet, maar vertelt weer zijn heel lange oude verhaal.
Bizar genoeg verwijst hij in zijn verhaal naar deze website als bron van informatie, met name naar de bijlage 8 bij het bezwaarschrift van de advocaat; de reactie van de burgemeester op de klacht van Jenergy. Dat is een heel lang verhaal waarbij wij annotaties hebben gemaakt om zo toch het hele verhaal te laten zien. Lees hier de brief met onze annotaties

Voor de raadsleden, het is een lang stuk, in groen zijn de passages aangegeven die een rol spelen in de huidige discussie.
Samengevat 4 punten:
Nieuwenhuis stelt dat “Jenergy problemen veroorzaakt met de omwonenden omdat zij wil uitbreiden". Dit klopt niet, de problemen ontstonden doordat de Superrr ging sluiten en de wethouder diverse uitspraken ging doen, zie geannoteerde brief.
De wethouder beweert meerdere malen stellig dat er “een overeenkomst is tussen Jenergy en de omwonenden over de omvang van de sportschool". Klopt niet, geen schriftelijke overeenkomst, zelfs geen verslag van een gesprek op een onbekende datum waar ik eea zou hebben toegezegd. Ik heb dus nooit afspraken en of een overeenkomst met omwonenden gemaakt, ik heb ze hierover nooit gesproken Ik heb zelfs het verzoek van Nieuwenhuis om overleg hierover schriftelijk afgewezen. Zie brief.
Is de bestemmingsplanwijziging nu een fout of niet, de wethouder vindt van niet. Maar feit is dat er geen enkel stuk is waarom deze wijziging nodig zou zijn, noem het dan een fout of een omissie, feit is dat onze rechten zijn aangetast. Zie brief.
De wethouder beweert ook stellig dat Jenergy nu 200 m2 meer heeft dan dat zij voorheen had. Ook dit klopt niet, zie ook punt 27 van het bezwaarschrift van de advocaat; “door de verdiepingsvloer is dus nog niet de helft van de uitbreidingsmogelijkheden gerealiseerd”.

En specifiek ter info aan de raadsleden; onder het bestemmingsplan Poelgeest tot 2017 is er geen volumenorm gesteld aan de verschillende functies van “gemengd 2”” Dus voor 2017 kon Jenergy zoveel uitbreiden als zij wou, dat was haar ‘bestaand recht’!

11 februari 2022
Mail naar de raadsleden:
"Beste raadsleden,
Op 15 februari a.s. komt in de vergadering oordeelsvorming Ruimte bij agendapunt 5, motie 7 aan de orde; bestemming sport Clusiushof.
Aangezien meerderen van u tijdens vorige overleggen hebben aangegeven dat u behoefte had aan meer informatie doen wij, Marjolein Gunkel en ik, u bijgaand overzicht met vragen en antwoorden, alsmede een chronologisch overzicht van de bijlagen, toekomen.
Wij verzoeken u deze informatie te beschouwen als onze schriftelijke inspraak bij dit agendapunt. Om vergadertijd te besparen zullen wij van mondelinge inspraak afzien."
Vragen en antwoorden
Bijlagen

15 februari 2022
Vergadering oordeelsvorming Ruimte
Kijk vanaf tijd 1.51: agendapunt 5, motie 7; bestemming sport Clusiushof

28 februari 2022
WOB verzoek

2 maart 2022 Een email gestuurd naar de fractievoorzitters met de vraag voor 8 maart ons te laten weten of ze wel of niet voor gaan stemmen voor de motie tot herstel van het bestemmingsplan.
Iedere stem is nu belangrijk. Laat deze kans niet voorbijgaan!! Voor meer informatie stuur mij een email of bel mij.

3 maart 2022 Eerste reactie is binnen, hier is de mail van D66:
Reactie D66

7 maart 2022 Bizarre reactie ontvangen van PRO, Welling hanteert precies dezelfde redenering als de belastingdienst bij de toeslagen affaire!
En we weten allemaal waar dat toe heeft geleid…
Reactie Progressief Oegstgeest

8 maart 2022 Hierbij de CDA reactie, heel veel mooie woorden, echter, ze hebben alleen maar tot heel veel nare daden geleid.
Reactie CDA

9 maart 2022 Eindelijk een politicus die nu zegt ‘Laat Jenergy uitbreiden‘!
Laten we er samen voor zorgen dat Sven Spaargaren raadslid blijft!
Let Op! niet op de lijsttrekker stemmen maar op Sven persoonlijk! (lijst 1 nummer 22)
In Oegstgeester courant

11 maart 2022 in Leidsh Dagblad: Schokkend, vinden de bezwaarmakers het dat de gemeente Oegstgeest wordt geadviseerd om alle honderd bezwaarschriften als ’niet ontvankelijk’ te verklaren. De bezwaren werden ingediend tegen het besluit van de gemeente, eind vorig jaar, om de omgevingsvergunning te weigeren voor het in gebruik nemen van een extra ruimte van sportschool Jenergy.
Met onbegrip lezen de bezwaarmakers donderdagavond het advies van de Regionale Commissie Bezwaarschriften. Alle 102 bezwaarmakers hebben volgens dit advies geen rechtstreeks of persoonlijk belang bij het besluit van de gemeente. De abonnementhouders, omwonenden, werknemers en huurders van de sportschool hebben alleen een ’afgeleid belang’, vergelijkbaar met dat van de sportschool. Daarom adviseert de commissie de bezwaren als ’niet ontvankelijk’ te verklaren en worden de bezwaarmakers ook niet verder gehoord.
Er wordt met twee maten gemeten,’’ vindt Marjolein Gunkel. Als bovenbuurvrouw en abonnementhouder van sportschool Jenergy diende zij ook een bezwaar in. ,,De omgevingsvergunning werd afgewezen vanwege het belang van omwonenden, maar mijn belang als omwonende wordt niet gezien. Zij hebben kennelijk een ander belang dan ik als bovenbuurvrouw.’
De afgewezen omgevingsvergunning was de derde die Jenny Gaidoukevitch, eigenaresse van sportschool Jenergy, vorig jaar aanvroeg om meer ruimte te kunnen gebruiken voor haar sportschool aan de Clusiushof in Poelgeest. Ook zij tekende bezwaar aan en is wel uitgenodigd om eind deze maand gehoord te worden bij een zitting
Ik ben nu de enige belanghebbende. De mensen hebben veel moeite gedaan om iets persoonlijks te schrijven en nu hebben ze het idee dat het niet eens gelezen is. Iedereen krijgt hetzelfde antwoord met alle namen in een lijst erbij. Dat hoort toch niet?’’ zegt Gaidoukevitch.
Verantwoordelijk wethouder Jan Nieuwenhuis (CDA) wilde eerder dit jaar al tegenover de gemeenteraad niets kwijt over de zaak, totdat de bezwaarprocedure zijn beloop heeft gehad. Tijdens de vergadering van 15 februari zei de wethouder dat de sportschool met de extra gevraagde vierkante meters de afspraak die met omwonenden gemaakt is zou overschrijden. Volgens Gaidoukevitch en Gunkel bestaat een dergelijke afspraak niet.
Leidsh Dagblad 11.3.2022

23 maart 2022 Hoorzitting Regionale Commissie Bezwaarschriften https://jenergy.nl/ADVS0006.pdf

20 april 2022 Uitslag bezwaarcommissie: " Weigering niet voldoende gemotiveerd"

8 juni 2022 Ik ben gebeld door de gemeente Oegstgeest met de mededeling dat ze hebben besloten ons de vergunning te verlenen (conform het advies van de bezwarencommissie).
Dit is voor het laatste stukje van onze ruimte, het leegstaande zaaltje voor boksen en spinning.
Nu mogen we dus eindelijk officieel de hele ruimte gebruiken.

_____________________________________________________

Petitie

Klacht ingediend bij de gemeente Oegstgeest

Leidsh Dagblad 11.6.2021

Brief naar de raadsleden 16.6.2021

Besluit WOB 26 aug. 2021 26.8.2021

Unity NU

Leidsh Dagblad 17.12.2021

Oegstgeester courant 12 2021

Bezwaarschrift tegen weigering 11.1.2022

Oegstgeester courant 19.1.2022

Leidsh Dagblad 27.1.2022

Leidsh Dagblad 11.3.2022